ТРКА ЗА СВЕТСКА ХАРМОНИЈА

ТРКА ЗА СВЕТСКА ХАРМОНИЈА

 Во организација на Сојузот на спортови, Атлетската федерациај и НВО се организира штафетарната трка за светска хармонија во Македонија односно Битола.
Градоначалникот Талески  беше домаќин на штафетарната трка, чии маратонци од цел свет преноќеваа во Битола.
Оваа трка се трча со запален факел кој промовира интернационално пријателство и разбирање а во неа се вклучени неколку интернационални тимови кои трчаат во повеќ од 100 земји во светот.
Идејата на трката е на секој граѓанин да му се даде шанса да учествува во напорот за светската хармонија и тоа преку трчање, во културниот дел или може само малку да го држи факелот.