ПРОМОВИРАН ПРОЕКТОТ НА УСАИД „МЛАДИНСКА МРЕЖА ЗА СТЕКНУВАЊЕ ВЕШТИНИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ (YES)

ПРОМОВИРАН ПРОЕКТОТ НА УСАИД „МЛАДИНСКА МРЕЖА ЗА СТЕКНУВАЊЕ ВЕШТИНИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ (YES)

Во присуство на Градоначалникот Талески , Менаџер на проектот Јан Карпович, беше промовиран проектот „Младинска мрежа за стекнување вештини за вработување“, кој ќе се реализира во наредните 5 години.
Проекот е наменет за малдите луѓе со цел да се стекнат со соодветни вештини кои ќе им овозможат да учествуваат во современата економија. Програмата е насочена кон ученици кои учат во последната год. во средните стручни училишта, невработени кои се пријавени во Агемцијата за вработување и други млади луѓе кои  не се вклучени  во образовниот процес, на возраст од 16 до 25 год.