СРЕДБА НА ГРАДОНАЧАЛНИЦИТЕ ОД ПЕЛАГОНИСКИОТ И ВАРДАРСКИОТ РЕГИОН

СРЕДБА НА ГРАДОНАЧАЛНИЦИТЕ ОД ПЕЛАГОНИСКИОТ И ВАРДАРСКИОТ РЕГИОН

 

Средба на градоначалниците од Пелагонискиот и Вардарскиот регион и промовирање на Програмата на Владата на РМ за отварање на 12 бизнис центри . Овие бизнис центри ќе помагаат на претпријатијата во обука, во промоција на нивните извозни можности, во технолошка поддршка, во подобрување на квалитетот на нивните производи и услуги.