Промоција на првото издание ЗЛАТНА КНИГА ЈУГОЗАПАД 2006

Промоција на првото издание ЗЛАТНА КНИГА ЈУГОЗАПАД 2006

 

  Градоначалникот Владимир Талески го поздрави  првото издание на ЗЛАТНА КНИГА  ЈУГОЗАПАД 2006  и најави продолжување на соработката и во иднина. Повзувајќи ја ЗЛАТНА КНИГА со Евро регионот Преспа/Охрид и совпаѓањето на оштините и во двата проекти. Општина Битола е дел од овој проект и дава логистичка поддршка во неговата реализација. На присутните им се обрати и директорот на РЗ ИНФОМЕДИА Јанко Тренковски  кој е менаџер и иницијатор на овој производ.
ЗЛАТНА КНИГА ЈУГОЗАПАД е производ на Р3 ИНФОМЕДИА ДОО од Скопје изграден врз 5-годишна анализа на пазарот за информации за сите бизниси, со цел да се дојде до производ што ќе одговори на барањата на пазарот во еврорегионот – југозападна Макеоднија. Златна книга ЈУГОЗАПАД е информативен медиум кој се одликува со повеќе специфичности што ги доближуваат потенцијалните купувачи до производите или услугите на над 15.000 субјекти во еврорегионот- југозападна Македонија . Општина Битола е дел од овој проект и дава логистичка поддршка во неговата реализација