user2 user2

Author Archives: user2 user2

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани, Ве известуваме дека во согласност со изработениот Основен сообраќаен проект бр. 32/21, изработен од ЈПУППИ Битола и дадената согласност...