user2 user2

Author Archives: user2 user2

ПОДОБРЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА НЕСРЕЌИ И УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ НА ЛОКАЛНО НИВО

Преку онлајн платформата Zoom, денес се одржа конференцијата „Подобрен капацитет за превенција на несреќи и управување со кризи на локално ниво“, посветена...