Последни вести


БИТ ФЕСТ: „КРАСНОРЕЗ“

„Краснорез“ – проекција на документарен филм. Краснорез е докуметарен филм во кој се презентирани неколку специфични занаети кои во целина оставаат силна...

БИТ ФЕСТ: „ЗЕМЈИНА ХИМНА“

Драма, кореодрама, музичко сценски перформанс – ЕНОХ – Скопје. Претставата Земјина химна претставува колаж од етиди, инспирирани од десет големи музички теми на...

Петта недела од БИТ ФЕСТ

Инфраструктурни активности 2016

Општински информатор

Остварувања за 2016 година