Последни вести


БИТОЛСКАТА ТППЕ ЌЕ ДОБИЕ НОВА ОПРЕМА

Преку проектот „Јакнење на капацитетите на територијалните противпожарни единици во Пелагонискиот регион (Битола, Прилеп, Ресен)“, за битолската ТППЕ во наредниот...

БИТ ФЕСТ: БИТОЛА ЧИТА

Во рамките на Битолското културно лето, а во организација на НУУБ Свети Климент Охридски, беа поставени мини библиотеки во ЈОУДГ...