Последни вести


СООПШТЕНИЕ

Донесувањето на Решение за делумно поништување на претходно донeсеното решение со кое сопственоста на објектот Копанки е утврдена на ПСК...