Дневен ред на седници

Дневен ред на седници

Седници на совет 2013-2017

Седници на совет 2017-2021

дневен ред 1 седница (конститутивна) седница

дневен ред 2 седница

дневен ред 3 седница

дневен ред 4 седница

дневен ред 5 седница

дневен ред 6 седница

дневен ред 7 седница

дневен ред 8 седница

дневен ред 9 седница

дневен ред 10 седница

дневен ред 11 седница

дневен ред 12 седница

дневен ред 13 седница

дневен ред 14 седница

дневен ред 15 седница

дневен ред 16 седница

дневен ред 17 седница

дневен ред 18 седница

дневен ред 19 седница

дневен ред 20 седница

дневен ред 21 седница

дневен ред 22 седница

дневен ред 23 седница

дневен ред 24 седница

Дневен ред вонредна седница 08.02.2023

дневен ред 25 седница

дневен ред 26 седница

Дневен ред вонредна седница 18.05.2023

дневен ред 27 седница

дневен ред 28 седница

дневен ред 29 седница

дневен ред 30 седница

дневен ред 31 седница

дневен ред 32 седница

Дневен ред вонредна седница 12.10.2023

дневен ред 33 седница

дневен ред 34 седница

дневен ред 35 седница

дневен ред 36 седница

дневен ред 37 седница

Дневен ред вонредна седница 21.12.2023