user1 user1

Author Archives: user1 user1

ОТВОРЕН ДЕН НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ТОНИ КОЊАНОВСКИ И РАКОВОДИТЕЛИТЕ ОД ОПШТИНА БИТОЛА

Општина Битола, покрај континуираната транспарентност и отвореноста за соработка со граѓаните, продолжува со квартално организирање на отворени денови на градоначалникот,...

ОПШТИНА БИТОЛА ВО СОРАБОТКА СО ТЕХНИЧКОТО УЧИЛИШТЕ „ЃОРЃИ НАУМОВ“ ПРОДОЛЖУВА СО НОВИ ИНВЕСТИЦИИ ВО УЧИЛИШТЕТО

Градоначалникот на општина Битола, Тони Коњановски, денеска го посети Средното општинско техничко училиште ,,Ѓорѓи Наумов” од Битола, каде во изминатата...

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ КОЊАНОВСКИ ИЗВРШИ УВИД НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ВО ИНФРАСТРУКТУРА И ОПРЕМА ВО СОУ ГИМНАЗИЈА „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“

Нови вложувања во инфраструктурните услови, нова ИКТ опрема, нагледни средства и помагала, се инвестициите во Гимназијата “Јосип Броз-Тито”, реализирани во...