Последни вести


ИНСПЕКЦИИТЕ ЗАСИЛЕНО НА ТЕРЕН ВО ОТКРИВАЊЕ НА ЗАГАДУВАЧИТЕ И ПРЕДИЗВИКУВАЧИТЕ НА ПОЖАРИ

Поради зголеменото загадување и квалитетот на амбиенталниот воздух, Владата на Република Македонија издаде насоки на делување до одредени надлежни институции...